ΣΧΕΤΙΚΑ

Η Διατλαντική Εταιρική Σχέση Συναλλαγών και Επενδύσεων (Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) που βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση αποτελεί αντικείμενο δημόσιας συζήτησης τους τελευταίους μήνες. Ωστόσο, για τη Συνολική Οικονομική και Εμπορική Συμφωνία (Comprehensive Economic and Trade Aggreement (CETA) μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Καναδά οι διαπραγματεύσεις ολοκληρώθηκαν και η CETA βρίσκεται στο στάδιο έγκρισης από το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Ακολουθώντας την ίδια λογική με την TTIP, η CETA έχει στόχο την απελευθέρωση των αγορών, των αγαθών και των υπηρεσιών μεταξύ της ΕΕ και του Καναδά. Επίσης έχει σχεδιαστεί με σκοπό την εναρμόνιση ρυθμίσεων και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Η CETA περιλαμβάνει 42 κεφάλαια, με περίπου 1500 σελίδες πλήρεις τεχνικής πολυπλοκότητας που δεν πρέπει να παραβλέψουμε.

Η στρατηγική της μυστικής διαπραγμάτευσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως και η μαζική παρέμβαση των επιχειρηματικών ομάδων συμφερόντων (Lobbyists) κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας δημιούργησε δυσπιστία. Επιπλέον, όλες οι σημαντικές εμπορικές συμφωνίες που αποτέλεσαν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο παρελθόν, απαιτούσαν την έγκριση των εθνικών κοινοβουλίων. Μολονότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραδέχθηκε ότι η CETA θα θεωρείται “μικτή συμφωνία”, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξακολουθεί να έχει ως στόχο την προσωρινή έναρξη ισχύος της συμφωνία αμέσως μετά την έγκρισή της από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, πριν περάσει η συμφωνία από τα εθνικά και περιφερειακά κοινοβούλια. Η εν λόγω προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας θα αποτελεί επίθεση στη δημοκρατία.

Το δικαίωμα των δημοσίων αρχών να θεσπίζουν κανονιστικές ρυθμίσεις ενδέχεται να περιοριστεί από τον μηχανισμό της κανονιστικής συνεργασίας και τη δημιουργία ad hoc δικαστηρίων επίλυσης διαφορών (η επίλυση διαφορών μεταξύ επενδυτών και κρατών (ISDS) μετονομάστηκε σε Σύστημα Επενδυτικών Δικαστηρίων (ICS). Οι περιβαλλοντικές συνέπειες ενδέχεται να είναι σημαντικές, υγειονομικά και καταναλωτικά πρότυπα ενδέχεται να αποδυναμωθούν, καθώς το εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών θα απελευθερωθούν σε μεγάλο βαθμό. Κατά συνέπεια, το πρότυπο της κοινωνίας μας στο σύνολό του τίθεται σε κίνδυνο.

Η CETA παρουσιάζεται ως μια συμφωνία που θα προωθεί την ανάπτυξη και την απασχόληση, αλλά θα τροποποιήσει ριζικά το περιεχόμενο και τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων υπέρ της προώθησης των ιδιωτικών συμφερόντων. Η δημοκρατία, το δημόσιο συμφέρον και το δίκαιο εμπόριο απειλούνται από το συμφέρον των πολυεθνικών επιχειρήσεων.

Έχει έρθει η στιγμή να ανοίξουμε τις κλειστές πόρτες. Τι γνωρίζουμε πραγματικά σχετικά με αυτές τις συμφωνίες που διαπραγματεύονται με μυστικότητα; Ποιες συνέπειες θα μπορούσαν να έχουν στη ζωή των πολιτών και στο περιβάλλον μας Το “UnravellingCETA” δίνει πρόσβαση στα περισσότερο προβληματικά και αντιπροσωπευτικά κεφάλαια της συμφωνίας, σε ανοικτές συζητήσεις σε εθνικό και τοπικό επίπεδο και ψηφοφορία επί του κειμένου της συμφωνίας. Το “UnravellingCETA” αρχίζει μια ανοιχτή και δημόσια εκστρατεία σχετικά με την εν λόγω ελεύθερη συμφωνία εμπορίου στην ευρωπαϊκή δημόσια σφαίρα.


CaucusΗ δημιουργία αυτού του ιστότοπου και η εκστρατεία “UnravellingCETA” έχουν ξεκινήσει από μια ομάδα προοδευτικών Ευρωβουλευτών (Ευρωβουλευτές του “Progressive Caucus”).

Το “Progressive Caucus” είναι ένας χώρος διαλόγου που βασίζεται στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης και στην ανοικτή συζήτηση. Αποσκοπεί στην ανάλυση των διαφορών και στη γεφύρωση του χάσματος ανάμεσα στους προοδευτικούς συμμάχους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Έχει δημιουργηθεί από προοδευτικούς ευρωβουλευτές διαφόρων πολιτικών ομάδων και είναι ανοικτό σε όλη την Κοινότητα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που υπερασπίζονται την αλληλεγγύη, κοινωνική δικαιοσύνη, δημοκρατία και βιωσιμότητα.


Press Release: European Parliament’s Committee on Employment and Social Affairs votes to decline consent on CETA

Brussels, 8 December 2016 On December 8, the European Parliament’s Committee on Employment and Social Affairs (EMPL) adopted the opinion tabled by MEP Georgi Pirinski, (S&D, Bulgaria), calling on the Committee on International Trade to recommend that Parliament declines to give its consent to the proposal for a Council...

CETA Without Blinders: How Cutting ‘Trade Costs and More’ Will Cause Unemployment, Inequality and Welfare Losses – Working Paper from the Global Development And Environment Institute,Tufts University

The Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) is now in the process of being ratified by Canada and the European Union (EU). Following the same logic as TTIP, CETA aims at much more than fully opening the European market for Canadian goods and services and vice versa. This working...

Publication of an open ed in national and international press: “Europe does not need CETA”

 Members of the Progressive Caucus co-signed an opinion piece on CETA demonstrating that this agreement is not a progressive deal. This open ed has successfully been published in various media. Germany – Die Zeit, 14.10.2016: http://www.zeit.de/wirtschaft/2016-10/ceta-freihandelsabkommen-kanada-eu-schiedsgerichte-ttip-verbraucherschutz France – Libération, 15.10.2016: http://www.liberation.fr/planete/2016/10/15/l-europe-n-a-pas-besoin-du-ceta_1522036 Euractiv, 16.10.2016: https://www.euractiv.com/section/trade-society/opinion/ceta-is-not-the-progressive-agreement-it-claims-to-be/ Bulgaria – Duma, 16.10.2016: http://www.duma.bg/node/133921